SentiLOG

Blog

Elasticsearch Cluster Sağlığı

Elasticsearch temelde cluster yapıda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Elasticsearch’i tek bir sunucuda tek başına çalıştırsanız dahi otomatik olarak cluster çalışacak şekilde yapılandırılıyor (single node cluster).  Aynı ağda tesedüfen başka biriside elasticsearch kurdu ise var cluster adlarıda tesadüfen aynı ise bir anda kendinizi ortak bir clusterın parçası olmuş bulabilirsiniz 🙂 Tek bir düğüm (node) veya birden faza node çalıştırsanızda cluster sağlığı için renkler ile ifade edilen üç durum mevcut, ama ilk olarak cluster sağlığını sunucunun localhost’ta çalıştığını farzederek komut satırından nasıl sorgulayacağımıza bakalım:

 'http://localhost:9200/_cluster/health?pretty=true'
{
"cluster_name" : "sentilog",
"status" : "green",
"timed_out" : false,
"number_of_nodes" : 1,
"number_of_data_nodes" : 1,
"active_primary_shards" : 583,
"active_shards" : 583,
"relocating_shards" : 0,
"initializing_shards" : 0,
"unassigned_shards" : 0,
"delayed_unassigned_shards" : 0,
"number_of_pending_tasks" : 0,
"number_of_in_flight_fetch" : 0,
"task_max_waiting_in_queue_millis" : 0,
"active_shards_percent_as_number" : 100.0
}

Durum : Yeşil (Green)

JSON formatındaki çıktıya baktığımızda  ilk olarak cluster’ımızın adı sentilog olduğunu ve bir adet düğümde çalıştığını öğreniyoruz. Status anahtarına karşlık gelen değerin green olması bize herşeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Normalde görmek istedeğimiz durum bu. Bunun yanında 583 adet aktif shardımız olduğu bilgisine de bize veriyor.